kapitola v knize / monografii
Anýžová, P., Kubátová, H., Matějů, P. . 2016. „Rodina a kariéra ve světle hodnot a víry.“ Pp. 175-204 in Zich, F., P. Anýžová a kol. . Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 302 s. ISBN 978-807419-241-8.
Součást publikace: 

Left

Témata: 
mezigenerační vztahy
náboženství a religiozita
péče
práce
regiony
rodina
vzdělání
Sdílejte tuto stránku