recenzovaný článek
BUCHTÍK, Martin; HAMPEJS, Tomáš. 2013. „Role-playing jako živný roztok sociálna: experimentální metoda?“ Teorie vědy/Theory of science 35 (4): 525-549 . ISSN 1210-0250. Dostupné z: http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/issue/view/21.

Text představuje aktivní role-playing jako výzkumnou experimentální metodu v sociálních vědách. Zasazuje role-playing   do rámce simulačních výzkumných  metod, rozkrývá jeho epistemologii a dosavadní metodologická uchopení zejména v sociální psychologii.  Hlavní linií textu je obhajoba epistemologických kvalit metody a experimentu v sociálních vědách obecně. Inspiračním zdrojem je zde na jedné straně Latourova kvalitativní sociologie asociací, tázající se po původu sociality a problematizující samotný předmět sociálních věd, tj. sociálno. A na druhé straně přístupy naturalizující sociálněvědné výzkumy propojením s kognitivní vědou. V tomto ohledu je naším klíčovým předpokladem pro smysluplné uchopení sociální reality v její simulované podobě shodnost kognitivních mechanismů skutečného i simulovaného jednání. V pojetí textu jsou oba zdroje spojeny jejich akcentem na tematizaci sociálna jako inter-psychologického fenoménu mezi tradiční mikro a makro úrovní.  Analogií s Petriho miskou text promýšlí posunutí původní metody situační sociální psychologie směrem k využití konstruovaných diegetických liminálních situací jako svého druhu laboratoří sociálna.

Left

Témata: 
metodologie výzkumu
Sdílejte tuto stránku