kapitola v knize / monografii
Červenka, Jan. 2006. „Rozdělují nás Spojené státy nebo jejich zahraniční politika?“ Pp. 179-192 in Kunštát, Daniel (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 225 s. ISBN 80-7330-081-8.

Text analyzuje postoje české veřejnosti ke Spojeným státům a k jejich zahraniční politice. Ukazuje, že převážně kritické hodnocení některých kontroverzních akcí americké vlády není provázeno obecnou antipatií k USA nebo k Američanům a že jej nelze interpretovat jako projev antiamerikanismu.

Součást publikace: 

Left

Autoři: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku