kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Alena Křížková. 2006. „Rozhodčí a hráči: Vliv socio-ekonomické transformace a evropské integrace na ženské občanské skupiny.“ Pp. 80-102 in Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.). Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 331 s. ISBN 80-7330-087-7.

Autorky analyzují, jaká byla role ženských občanských skupin při prosazování rovnosti žen a mužů v období socio-ekonomické transformace a procesu příprav na vstup ČR do EU v rámci vlny jejího rozšiřování za východ, a jaký byl vliv těchto procesů na české ženské občanské skupiny.

Součást publikace: 
2006
Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.)

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
gender
občanská společnost
transformace
Sdílejte tuto stránku