kapitola v knize / monografii
Gibas, Petr. 2019. „Rytmy budování a péče / Geografie ‚zahrádkářů a zahrádkářek.“ Pp. 251-274, Lucie Pospíšilová, Robert Osman (Eds.). Geografie „okrajem“: každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-2464-255-0.

Kapitola na příkladu historie jedné zahrádkové osady v Praze zkoumá každodenní zkušenost zahrádkaření, její charakter a způsoby, jimiž je rytmizována.

Sdílejte tuto stránku