kapitola v knize / monografii
Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka

Schicksalswende? Prozesse und Profile demokratischer Konsolidierung in Tschechien und der Slowakei

Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka. 2017. „Schicksalswende? Prozesse und Profile demokratischer Konsolidierung in Tschechien und der Slowakei.“ Pp. 199-2019 in Croissant, Aurel; Kneip, Sascha; Petring, Alexander (eds.). Demokratie, Diktatur, Gerechtigkeit. Festschrift für Wolfgang Merkel. Wiesbaden: Springer VS. 789 s. ISBN 978-3-658-1608.

Kapitola srovnává přechod od autoritativního režimu v Československu k pluralitní demokracii ve dvou (později nezávislých) státech - České republice a Slovenské republice. Přitom je zvláštní pozornost věnována fungování demokracie v rámci konceptu ukotvené demokracie a je srovnáván vliv interních a externích faktorů. Autorky argumentují tím, že srovnání dvou zemí, které mají dlouhou společnou historii a prošly společně první fází demokratizace, aby se nakonec vydaly různými cestami a mohly uplatnit odlišné priority ekonomické transformace, nabízí velmi cenný pohled na roli, jakou hrály interní a externí faktory při budování fungující demokracie. Po „sametovém rozvodu“ se každá z analyzovaných zemí vydala svou vlastní cestou k demokracii. Zatímco Česká republika zvládla první období samostatného státu na výbornou, slovenská cesta byla díky vnitřním faktorům mnohem komplikovanější a hrozil obrat k defektní demokracii. Avšak Slovensko bylo schopno v průběhu přístupové fáze a v prvních letech členství v Evropské unii své problémy překonat a velmi rychle se změnit z deviantního případu v plně fungující demokracii. Na této cestě bylo Slovensko lépe schopno, na rozdíl od České republiky, realizovat nutné strukturální reformy a vyrovnat se s ekonomickou krizí.

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)