kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Steven Saxonberg. 2012. „Sedm mýtů o péči o nejmenší.“ Pp. 7-10 in Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák. Péče o nejmenší. Boření mýtů. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 199 s. ISBN 978-80-7419-114-5.

V této kapitole autoři pojmenovávají sedm mýtů, které identifikovali v české společnosti, a které zabraňují rozvoji české rodinné politiky s ohledem na péči o malé předškolní děti.

Součást publikace: 
2012
Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy