recenzovaný článek
Uhde, Zuzana. 2012. „Slepá ulička instituce nájemní domácí péče.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (1): 12-23. ISSN 1213-0028. Dostupné z: https://www.genderonline.cz/cs/issue/32-rocnik-13-cislo-1-2012-pece-kritika-analyza-alternativy/303.

Článek se věnuje analýze instituce nájemná domácí péče v kontextu globalizace a proměn sociální formy péče. V první části autorka představuje současný vývoj, ve kterém tržní model péče a transnacionální praktiky péče spoluutvářejí proces deformované emancipace. Ve druhé části se zaměřuje na feministické diskuse o významu a možnostech transformace instituce nájemní domácí péče. Ve třetí části prezentuje systematický rozbor této instituce a analyzuje formy vztahů mezi domácípracovnicí a zaměstnavatelkou/em s ohledem na institucionální podmínky a přístup zaměstnavatelů. Na základě této analýzy autorka identifikuje nedostatky profesionalizace nájemní domácí péče jako řešení genderové a sociální nespravedlnosti. Závěrem navrhuje veřejný model péče jako výchozí bod dalšího zkoumání.

 

Sdílejte tuto stránku