kapitola v knize / monografii
Hála, Jaroslav, Aleš Kroupa, Jaroslav Kux, Zdenka Mansfeldová, Petra Rakušanová

Social Dialogue and EMU in the Candidate Countries? the Czech Republic

Hála, Jaroslav, Aleš Kroupa, Jaroslav Kux, Zdenka Mansfeldová, Petra Rakušanová. 2003. „Social Dialogue and EMU in the Candidate Countries? the Czech Republic.“ Pp. 81-105. Social dialogue and EMU in the acceding countries. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 262 s. ISBN 92-897-0241-9.

Na pozadí ekonomického rozvoje, politické situace a rozvoje systému a kapacity industriálních vztahů v České republice se příspěvek snaží zhodnotit možnosti vstupu země do jednotné měnové unie a úlohu nejvýznamnějších aktérů - odborů a zaměstnavatelů v tomto procesu.