recenzovaný článek
Krejčí, Jindřich, Vendula Pecková. 2010. „Sociálněvědní infrastruktura v ESFRI Roadmap.“ Data a výzkum - SDA Info 4 (2): 63-72. ISSN 1802-8152.

Stručná informace o tzv. procesu ESFRI, který je zaměřen na vypracování a implementaci Cestovní mapy velkých evropských výzkumných infrastruktur (ESFRI Roadmap) a přehled sociálněvědních projektů v této Cestovní mapě.

Sdílejte tuto stránku