nerecenzovaný článek
Stachová, Jana. 2007. „Sociální kapitál.“ Socioweb 5 (2): 3-4. ISSN 1214-1720.

Při uvažování o sociologické kategorii sociálního kapitálu je třeba brát v úvahu jeho dvě základní polohy. V první řadě kontakty, sociální sítě s důrazem na formální členství v dobrovolných organizacích, v druhé řadě pak jakousi formu psychologického majetku jednotlivce či skupiny, důvěru jak v ostatní občany, tak ve společenské instituce a celou komunitu 
[Johnson, Soroka 2001]. 

Sdílejte tuto stránku