kapitola v knize / monografii
Anýžová, P., P. Matějů, F. Zich. 2016. „Sociální kapitál – mezilidská, regionální a institucionální důvěra.“ Pp. 85-113 in Zich, F., P. Anýžová a kol. . Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 302 s. ISBN 978-807419-241-8.
Součást publikace: 

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
regiony
sociální kapitál
Sdílejte tuto stránku