kapitola v knize / monografii
Tuček, Milan. 2008. „Sociální nerovnosti v ČR a jejich vývoj za posledních 10 let.“ Pp. 31-88 in Tuček, Milan (ed.). Soudržnost v diferencující se společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 245 s. ISBN 978-80-7330-145-3.

Monografie sleduje tyto okruhy problémů sociální soudržnosti v české společnosti: sociální nerovnosti, sociální napětí, spravedlnost, důvěra a legitimita, soudržnost v prostorové dimenzi a role přemosťujícího sociálního kapitálu. Ukazuje se, že i když existuje většinová shoda, které faktory vedou k posilování či zeslabování míry soudržnosti a v jakých oblastech společenského života je možné sociální či veřejnou politikou nebo výchovou na ní působit, nejedná se o mechanickou závislost ale o komplikované a vzájemně zprostředkované působení jednotlivých faktorů.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku