kapitola v knize / monografii
Mansfeldová, Zdenka. 1997. „Sociální partnerství v České republice.“ Pp. 99-150 in Brokl, Lubomír (ed.). Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 210 s. ISBN 80-85850-48-6.

Autoři se v knize snaží popsat, analyzovat a zařadit náš současný politický systém, dosažený stupeň transformace demokracie, stupeň její konsolidace a možný další vývoj. Na empirickém materiálu a jeho zobecnění v tomto kontextu se také pokoušejí postihnout naši občanskou společnost, její korporace a sdružení a formulovat funkci občanské společnosti v demokracii.

Left

Oddělení: 
Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy