popularizační článek
Simonová, Natalie

Sociologie vzdělání pohledem různých vědních oborů (editorial)

Simonová, Natalie. 2008. „Sociologie vzdělání pohledem různých vědních oborů (editorial).“ Socioweb 2008 (9): 1. ISSN 1214-1720. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/155_socioweb_9_08.pdf.

Editorial popisuje obsah devátého čísla Sociowebu 2008, zabývajícího se tématem sociologie vzdělání a jeho zpracováním v rámci různých vědních oborů. Příspěvky představují pohled filosofický, ekonomický, pedagogický a sociologický.

Editorial describes the contents of the ninth number of a sociological webzin SOCIOWeb (2008), which is devoted to the theme of sociology of education and its treatment in different research fields. The contributions introduce philosophical, economic, pedagogical and sociological perspectives.