nerecenzovaný článek
Hašková, Hana. 2000. „Současná porodní a poporodní praxe v ČR.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 1 (4): 13-15. ISSN 1213-0028.

První knihy, které zkoumaly ženy jako celek, tedy jako skupinu, která se vyznačuje určitými vlastnostmi, se neobjevily před třiceti lety v době, kdy se začalo objevovat slovo gender. Takové knihy jsou s námi odnepamět a kdo četl knihu Virginie Woolf Vlastní pokoj si do zajisté vzpomene na jej nezapomenutelný seznam publikací, které ve svém názvu nesou slovo žena. Oproti současnému bádání se ale tyto knihy opírají o určitou představu „lidské přirozenosti“, která je dána biologicky. Biologické faktory v těchto knihách poskytují ospravedlnění či vysvětlení společenského uspořádání vztahů a rolí mužů a žen, které se zdají neměnné, neboť jsou založeny na konceptu přirozenosti. Dnes se ukazuje, že takové argumenty sloužily především k udržení statu quo dané společnosti.

 

Sdílejte tuto stránku