kapitola v konferenčním sborníku
Ouředníček, Martin, Novák, Jakub, Šimon, Martin

Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí

Ouředníček, Martin, Novák, Jakub, Šimon, Martin. 2013. „Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí.“ s. 246-255 In: Svobodová, H. ed.: . Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6110-1.

V posledních dvou desetiletích dochází k významné proměně migračních preferencí i migračního chování obyvatelstva v Česku. Tato tendence je ovlivňována postsocialistickou transformací i demografickými, ekonomickými a technologickými změnami uplatňujícími se v Evropě. Příspěvek přináší dokumentaci migrační bilance v posledních dvou desetiletích (1992-2010) se zvláštním zaměřením na kategorii nejmenších obcí s méně než 500 obyvateli. Empirická část využívá individuální migrační data v podrobnosti obcí Česka a členění sídelního systému na urbánní, suburbánní a rurální obce. Právě vymezení suburbánní zóny umožňuje odlišit předměstské lokality integrované do městských regionů od odlehlejšího venkova. Cílem příspěvku je zodpovědět na otázku, zda současné migrační zisky velmi malých obcí souvisí s postupnou difúzí suburbanizačního procesu, či získávají spíše venkovské oblasti. v další části hodnotíme strukturu migrantů a diskutujeme důvody a přínosy migrace na venkov pro lokální komunity.

Left

Témata: 
město a vesnice
migrace a mobilita
regiony