kapitola v knize / monografii
Červenka, Jan. 2006. „Současný stranický systém z perspektivy konfliktních linií.“ Pp. 115-138 in Kunštát, Daniel (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 225 s. ISBN 80-7330-081-8.

V úvodu text vysvětluje podstatu konfliktních linií v přístupu Lipseta a Rokkana k analýze stranických systémů založené na historickém a sociologickém zkoumání původu politických stran v systému a pokouší se nastínit možnosti užití tohoto konceptu v širší reflexi politických stran a stranických systémů. Další části pak sledují historický vývoj konfliktních linií a krystalizaci stranického systému v případě České republiky.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku