kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká. 2010. „Souvislost mezi finanční dostupností bydlení a porodností v regionech České republiky.“ Pp. 49-79 in Kuda, F. M. Lux. (eds). Bydlení v regionech. Důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení. . Praha: Professional Publishing.
Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku