kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena. 2007. „Srovnání podmínek rodičovství v podnicích ve čtyřech evropských zemích (závěry).“ Pp. 85-90 in Křížková, Alena (ed.), Zdeněk Sloboda, Radka Dudová, Hana Maříková. Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Sociologické studie / Sociological Studies 07:9. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 104 s. ISBN 978-80-7330-127-9.

Kapitola nabízí paralely mezi sledovanými zeměmi – ČR, Německem, Francií a Švédskem a dynamikou organizačních procesů ve sledovaných zemích. Významné rozdíly mezi praxí podniků v jejich zemích původu a praxí v jejich českých pobočkách jsou dány jednak rozdíly v nastavení rodinné a zaměstnavatelské politiky jednotlivých zemí, genderová struktura v souvisejících institucích na různých úrovních dané země i oboru, ve kterém podnik působí, rozdíly ve významech zaměstnanosti žen a mateřských ideologiích a institucionální podmínky pro péči o děti, které nabízí stát (případně další aktéři). To vše je ovlivněno historicko-sociálním vývojem země, který má vliv na současné nastavení podmínek rodičovství i na nově zaváděná opatření, protože se projevuje ve způsobu uchopení těchto podmínek a nástrojů jednotlivými aktéry – zaměstnavateli i rodiči, ženami a muži.

Součást publikace: 
2007
Křížková, Alena (ed.), Zdeněk Sloboda, Radka Dudová, Hana Maříková
Sdílejte tuto stránku