kapitola v knize / monografii
Vávra, Martin, Yana Leontiyeva. 2012. „Standardizace proměnných v sociálněvědním výzkumu.“ Pp. 96-117 in Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

Kapitola představuje problém mezinárodní komparace dat, přičemž jejím primárním zaměřením je zejména standardizace proměnných v datových souborech. Text pojednává o principech a technikách standardizace proměnných a ukazuje příklady v sociálních vědách nejčastěji používané standardizace demografických proměnných a socioekonomických indikátorů.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy