kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef, Tomáš Kostelecký. 2010. „Statistická analýza rozvinutosti malých obcí a jejích faktorů.“ Pp. 27-64 in Bernard, Josef (ed.). Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Sociologické studie / Sociological Studies 10:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 126 s. ISBN 978-80-7330-187-3.

V kapitole autoři představují statistickou analýzu vnitřních rozvojových potenciálů malých venkovských obcí, resp. sídel. Za pomoci dostupných statistických dat (cenzová data, volební statistika, statistika měst a obcí, demografická statistika, výkazy obecních rozpočtů, registr ekonomických subjektů, statistiky nezaměstnanosti, polohové informace) pak částečně operacionalizují teoretický model z první kapitoly a provádějí jeho statistickou analýzu pomocí hierarchického lineárního modelování.

Left

Témata: 
město a vesnice
politika (a postoje k politice)
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku