kapitola v knize / monografii
Kunštát, Daniel. 2006. „Stranická identifikace českých voličů.“ Pp. 139-153 in Kunštát, Daniel (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 225 s. ISBN 80-7330-081-8.

Článek ukazuje, že po parlamentních volbách 2002 z hlediska českého veřejného mínění zůstala základní konfigurace stranicko-politického uspořádání neměnná. Dynamické složky ve struktuře a povolebním vývoji stranické inklinace občanů představovaly pouze preference obou nejsilnějších stran politického spektra, ČSSD a ODS. Stať také obsahuje analýzu intenzity vztahu voličů ke stranám a motivačního zázemí preferencí.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
hodnotové orientace
politika (a postoje k politice)
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku