kapitola v knize / monografii
Lyons, Pat. 2012. „Stranická identifikace a volební chování.“ Pp. 132-151 in L. Linek a kol. Voliči a volby 2010. Praha: SLON.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku