kapitola v knize / monografii
Kunštát, Daniel. 2006. „Středoevropské sousedství v perspektivě veřejného mínění.“ Pp. 167-178 in Kunštát, Daniel (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 225 s. ISBN 80-7330-081-8.

Strategická agenda integrace a rozvoje dobrých vztahů s okolními zeměmi reprezentuje klíčové téma zahraniční politiky České republiky. Stať analyzuje názory české veřejnosti na středoevropskou kooperaci, respektive na kvalitu bilaterálních vztahů s jednotlivými zeměmi střední Evropy.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
veřejná politika
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku