kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana, Pavla Horská

Stručné poznámky o ideových přístupech k rodině v období socialismu

Hamplová, Dana, Pavla Horská. 2001. „Stručné poznámky o ideových přístupech k rodině v období socialismu.“ Pp. 107-118 in Mares, Antoine, Pavla Horská. Česko-francouzský dialog o dějinách evropský rodiny. Praha: CEFRES. 125 s. ISBN 80-86311-05-8.

Práce shrnuje teoretické přístupy k rodině od 50. do 80. let 20. století. Důraz je kladen především na marxistickou ideologii, marxistickou sociologii rodiny i praktické implikace těchto teorií. Počátek komunistického režimu v 50. letech byl charakterizován silně protirodinnou rétorikou i praktickou politikou, k jejímuž zmírnění došlo až v 60. letech. Pro 70. a 80. léta byl charakteristický funkcionalistický přístup k rodině i snaha bojovat proti buržoaznímu familiarismu.

Left

Témata: 
dějiny sociologie
rodina
sociální politika