kapitola v knize / monografii
Machonin, Pavel (ed.), Jan Červenka, Lumír Gatnar, Pavel Kuchař, Karel Müller, Milan Tuček. 2001. „Strukturální změny v postsocialistické České republice a aktuální výzvy modernizace.“ Adamski, Władysław Wacław, Pavel Machonin, Wolfgang Zapf. Transformace a modernizační výzvy. Česko - Německo - Maďarsko - Polsko - Slovensko. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 239 s. ISBN 80-85950-98-7.

Kniha je novým, originálním zpracováním problematiky diskutované na mezinárodním sympoziu v Praze v květnu 2001 v českém jazyce. Jejím obsahem je kritická reflexe současného stavu postscocialistické transformace ve střední Evropě tváří v tvář soudobým modernizačním výzvám. Kromě větších textů národních týmů českého, německého, maďarského a polského zahrnuje expertní a diskusní vyjádření k řešené problematice z úst sociologů z 11 převážně evropských zemí. Texty spojují empircké analýzy s teoretickými úvahami a interpretacemi.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku