kapitola v knize / monografii
Vojtíšková, Kateřina

Studium sociální struktury jako konstruovaného prostoru. Sociální kategorizace a sociální identita

Vojtíšková, Kateřina. 2008. „Studium sociální struktury jako konstruovaného prostoru. Sociální kategorizace a sociální identita.“ Pp. 61-78 in Šafr, Jiří (ed.). Sociální distance, interakce, relace a katogorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 145 s. ISBN 978-80-7330-146-0.

Monografie uvádí přehled teoretických východisek studia sociokulturních a symbolických nerovností. Důraz je kladen na relační aspekt a kulturní dimenzi stratifikace (sociální identita, symbolické umisťování, kulturní praxe). V prismatu „kulturalistického přístupu“ nerovnosti vznikají v relacích mezi lidmi. Společné „alternativním“ přístupům je porozumění konkrétním vztahům a vzniku relací ve vzájemných interakcích mezi lidmi: komunikaci a asociaci v přátelských a partnerských vazbách (sociální sítě).

Left

Autoři: 
Témata: 
identita
sociální nerovnosti