Stáhnout PDF (52.034 MB)
jiná publikace
Guasti, Petra, Zdenka Mansfeldová, Martin Myant, Frank Bönker

Sustainable Governance Indicators. Czechia Report 2019.

Guasti, Petra, Zdenka Mansfeldová, Martin Myant, Frank Bönker. 2019. „Sustainable Governance Indicators. Czechia Report 2019.“ Gütersloh: Bertelsmann Stiftung Publishing House. (expertní zpráva) Dostupné z: https://www.sgi-network.org/docs/2019/country/SGI2019_Czechia.pdf.

Národní studie je součástí mezinárodního komparativního projektu Sustainable Governance Indicators (SGI) zkoumajícího efektivní tvorbu politik a vládnutí. Zkoumané období je listopad 2017 - listopad 2018. Koncept výzkumu tvoří tři pilíře: (1) Výkon vlády v oblasti jednotlivých politik (2) Rozvoj demokracie a demokratických institucí; (3) Rámcové podmínky pro udržitelný rozvoj. Analýza založená na komparativních OECD datech doplněných o národní data pomáhá široké škále zainteresovaných subjektů orientovat se v komplexu efektivního vládnutí v České republice z komparativní perspektivy.

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)