kapitola v knize / monografii
Šaldová, Kateřina, Hana Tenglerová

Tady je na dohodě vlastně úplně všechno: Příklady dobré praxe na cestách labyrintem slaďování soukromého a profesního života

Šaldová, Kateřina, Hana Tenglerová. 2007. „Tady je na dohodě vlastně úplně všechno: Příklady dobré praxe na cestách labyrintem slaďování soukromého a profesního života.“ Pp. 36-41 in Šaldová, Kateřina (ed.). Cesty labyrintem. O vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 54 s. ISBN 978-80-7330-115-6.

Autorky v kapitole ukazují výsledky výzkumné sondy mapující situaci na vybraných vědeckých pracovištích v souvislosti se slaďováním soukromého a profesního života. Ukazují, že stále tím nejsilnějším aktérem, který zásadním způsobem ovlivňuje nabídku flexibility při výkonu vědeckého zaměstnání, je vedoucí pracovník/pracovnice. Základní povaha flexibilit je neinstitucionální.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
práce