recenze publikace
Simonová, Natalie. 2005. „Tomáš Katrňák: Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 41 (1): 156-160. ISSN 0038-0288.

Kniha Tomáše Katrňáka navazuje na výzkum vzdělanostních nerovností v české sociologii. Oproti předchozím pracím kvantitativního charakteru se však v tomto případě jedná o kombinaci kvantitativního i kvalitativního vhledu do problematiky přenosu vzdělanostního statusu. Primárně autor hledá odpověď na otázku, proč se potomci dělnických rodičů stávají po průchodu vzdělanostním systémem opět dělníky.

The book written by Tomáš Katrňák continues in research of educational inequalities in the Czech Republic. In contrast to previous quantitative works this is a combination of both quantitative and qualitative views to issue of educational status transmission. The author primarily search for an answer to the question, why the offspring of working class become after passing the educational system the working class again.

Sdílejte tuto stránku