nerecenzovaný článek
Rakušanová, Petra. 2001. „Transgender na internetu.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 2 (3): 8. ISSN 1213-0028.
Sdílejte tuto stránku