jiná publikace
Rakušanová, Petra, Zdenka Mansfeldová

Třetí sektor a občanská participace v České republice očima veřejnosti