kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš, Pat Lyons. 2007. „Účast při volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 v České republice.“ Pp. 233-247 in Linek, Lukáš, Jan Outlý, Gábor Tóka, Agnes Batory (eds.). Volby do Evropského parlamentu 2004. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 314 s. ISBN 978-80-7330-106-4.

Text zkoumá, zda je možné obecně popsat rozdíly mezi členskými státy EU v odhadech blízkosti k politickým stranám, a zkoumají, co nám tyto rozdíly říkají o charakteru vazby ke straně. Nestálost odpovědí na otázku týkající se blízkosti ke straně je ovlivněna jak krátkodobými (současně probíhající volby a volební kampaně), tak i dlouhodobými faktory (volební systém, role prezidenta v politickém systému, míra podpory systému měřená na základě spokojenosti s demokracií).

Součást publikace: 
2007
Linek, Lukáš, Jan Outlý, Gábor Tóka, Agnes Batory (eds.)

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku