kapitola v konferenčním sborníku
Lukáš, Linek, Pat Lyons. 2005. „Účast při volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 v České republice.“ Pp. 63-80 in Klíma, Michal, Jan Bureš. Kam kráčíš, Evropská unie? Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ISBN 80-86898-30-X.

Text analyzuje účast při volbách do Evropského parlamentu v České republice s využitím individuálních dat z dotazníkového šetření. Prozkoumává čtyři základní zdroje volební účasti při volbách do EP: socio-demografické charakteristiky, politické postoje, postoje k evropské integraci a vliv volební kampaně a médií. Všechny tyto zdroje měly vliv na volební účast.

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
média
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku