popularizační článek
Červenka, Jan

Údery proti JSR se Aliance zjevně dopustila zločinů