kapitola v knize / monografii
Kolářová, Marta. 2011. „Úvodem: zkoumání subkultur od stolu i v terénu.“ Pp. 13-43 in Kolářová, Marta (ed.). Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 264 s. ISBN 978-80-7419-060-5.

Úvodní kapitola představuje tradiční i současné teorie subkultur, a to jak v zahraničí, tak i v českém a postsocialistickém kontextu. Definuje základní pojmy a přístupy ke zkoumání subkultur a nastiňuje možnosti zkoumání subkultur v českém prostředí.

 

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy