kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš, Robert van der Veen

A választási részvétel és a szavaoi dilemma: egy új megközelítés

Linek, Lukáš, Robert van der Veen. 2006. „A választási részvétel és a szavaoi dilemma: egy új megközelítés.“ Pp. 201-224 in Gábor, Tóka, Ágnes Bátory (eds.). A 2004. évi európai parlamenti választások. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézet. ISBN 963-7340-20-3.

Text využívá přístup voličského dilematu k vysvětlení volební účasti v České Republice a Nizozemí. V textu autoři zjišťují, jaký je příspěvek přístupu založeném na voličském dilematu k vysvětlení volební účasti ve volbách do Evropského a národního parlamentu, a to nad vliv standardních vysvětlujících proměnných ohledně socio-demografické struktury, politického zájmu, zapojení do volební kampaně a postoje k evropské integraci.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)