Stáhnout PDF (45.552 MB)
kapitola v knize / monografii
Illner, Michal

Velikost obcí, efektivita jejich správy a lokální demokracie

Illner, Michal. 2006. „Velikost obcí, efektivita jejich správy a lokální demokracie.“ Pp. 15-26 in Vajdová, Zdenka, Daniel Čermák, Michal Illner. Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního řízení v roce 1990. Sociologické studie / Sociological Studies 06:2. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 108 s. ISBN 80-7330-086-9.

Studie shrnuje poznatky, k nimž došly zahraniční výzkumy vztahů mezi populační velikostí obcí a na druhé straně efektivitou jejich správy, jejich ekonomikou, lokální demokracií a jejich rozvojovými možnostmi. Vyjadřuje se k otázce integrace obcí a k různým možným formám její realizace v podmínkách ČR.

Součást publikace: 

Left

Autoři: 
Témata: 
ekonomie
město a vesnice
politika (a postoje k politice)
veřejná správa