impaktovaný článek
Kudrnáč, Aleš

Vliv klimatu školní třídy a jejího socioekonomického složení na občanské znalosti a postoj k volební účasti.