kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš

Vliv volební účasti na zisky jednotlivých politických stran

Linek, Lukáš. 2012. „Vliv volební účasti na zisky jednotlivých politických stran.“ Pp. 87–104 in L. Linek (ed.). Voliči a volby 2010. Praha: Sociologický ústav AV ČR, Slon. 255 s.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)