impaktovaný článek
Petrúšek Ivan. 2018. „Vnímání příjmových nerovností a preference ohledně rozdělení příjmů v České republice.“ Politická ekonomie 66(5), 550–568. ISSN 2336-8225. Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1209.

Článek využívá reprezentativní dotazníkové šetření dospělé populace k analýze vnímání existujících příjmových nerovností v České republice. Zároveň článek zkoumá preference obyvatel ohledně ideálního rozdělení příjmů ve společnosti, přičemž tyto preference byly formulovány při nejistotě ohledně vlastního postavení ve společnosti (pod tzv. závojem nevědomosti). V průměru Češi vnímají rozdělení disponibilních příjmů v České republice jako nerovnější než je ve skutečnosti. Toto vychýlené vnímání je důsledkem podhodnocování podílů na celkových příjmech, které připadají dvěma spodním kvintilům příjmového rozdělení, a nadhodnocování podílu na celkových příjmech, který připadá na kvintil obyvatel s nejvyššími příjmy. Zatímco většina Čechů upřednostňuje určitou míru stratifikace příjmů ve společnosti, asi čtyři desetiny obyvatel České republiky by preferovalo žít ve zcela rovné společnosti. Jedná se častěji o starší, méně vzdělané lidi s nižšími příjmy. Preference této skupiny respondentů byly ve většině případů formulovány v souladu s maximin principem a averzí vůči nerovnosti. Téměř pětina Čechů v souladu s principem efektivnosti naopak upřednostňuje společnost s výraznou stratifikací příjmů.

Text je dostupný zdarma online: www.vse.cz/polek/1209

Left

Oddělení: 
Témata: 
ekonomie
mzdy a příjmy
politika (a postoje k politice)
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku