kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef, Michal Illner, Jana Vobecká, Tomáš Kostelecký. 2010. „Vnitřní potenciály rozvoje menších obcí: shrnutí a závěry.“ Pp. 106-109 in Bernard, Josef (ed.). Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Sociologické studie / Sociological Studies 10:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 126 s. ISBN 978-80-7330-187-3.

Kapitola sumarizuje hlavní poznatky celé studie. Popisuje základní faktory ovlivňující rozvoj malých venkovských obcí a hlavní rozvojové aktéry. Lokální samospráva je představena jako dominantní rozvojový aktér na místní úrovni. Kapitola upozorňuje na dominantní rozvojové cíle zkoumaných obcí a na možnosti i limity, jimž jsou obce vystaveny při jejich dosahování.

Left

Témata: 
město a vesnice
politika (a postoje k politice)
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku