kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš

Volba strany: vliv tematického hlasování a lídrů stran

Linek, Lukáš. 2012. „Volba strany: vliv tematického hlasování a lídrů stran.“ Pp. 189–208 in L. Linek (ed.) . Voliči a volby 2010. Praha: Sociologický ústav AV ČR, Slon. 255 s.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)