odborná kniha / monografie
Linek, Lukáš, Ladislav Mrklas, Adéla Seidlová, Petr Sokol (eds.). 2003. Volby do Poslanecké sněmovny 2002. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 264 s. ISBN 80-7330-021-4.

Celkem 18 autorů analyzuje volby do Poslanecké sněmovny z roku 2002 z různých úhlů pohledu. První část publikace se věnuje událostem předcházejícím volbám (primárky ve stranách, volební kampaň, programatika stran). Druhá část analyzuje volební chování na základě výsledků dat z dotazníkových šetření a hodnotí výsledky voleb z hlediska vlivu volebního systému, systému preferenčního hlasování a geografické rozložení voličů českých stran. V poslední části je analyzován vliv voleb na postavení jednotlivých klíčových politických stran.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku