odborná kniha / monografie
Linek, Lukáš, Ladislav Mrklas, Adéla Seidlová, Petr Sokol (eds.)

Volby do Poslanecké sněmovny 2002

Linek, Lukáš, Ladislav Mrklas, Adéla Seidlová, Petr Sokol (eds.). 2003. Volby do Poslanecké sněmovny 2002. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 264 s. ISBN 80-7330-021-4.

Celkem 18 autorů analyzuje volby do Poslanecké sněmovny z roku 2002 z různých úhlů pohledu. První část publikace se věnuje událostem předcházejícím volbám (primárky ve stranách, volební kampaň, programatika stran). Druhá část analyzuje volební chování na základě výsledků dat z dotazníkových šetření a hodnotí výsledky voleb z hlediska vlivu volebního systému, systému preferenčního hlasování a geografické rozložení voličů českých stran. V poslední části je analyzován vliv voleb na postavení jednotlivých klíčových politických stran.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)