kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš. 2009. „Volební systém, stranický systém a parlament.“ Pp. 39-54 in Mansfeldová, Zdenka, Lukáš Linek (eds.). Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Sociologické studie / Sociological Studies 09:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 160 s. ISBN 978-80-7330-171-2.

Tato kapitola popisuje roli politických stran ve volbách a systému politické reprezentace v ČR. Nejprve představuje charakteristiky a vývoj volebního systému do obou komor parlamentu. Poté popisuje vývoj stranického systému, při čemž se zaměřuje jak na volební výsledky, tak na programové zaměření stran a jejich postavení na levo-pravé škále. Ve třetí části se věnujeme vývoji stranictví v parlamentu.

Součást publikace: 

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku