kapitola v knize / monografii
Seidlová, Adéla, Jan Červenka, Daniel Kunštát. 2003. „Voliči a nevoliči - The Comparative Study of Electoral Systems.“ Pp. 98-111 in Linek, Lukáš, Ladislav Mrklas, Adéla Seidlová, Petr Sokol (eds.). Volby do Poslanecké sněmovny 2002. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 264 s. ISBN 80-7330-021-4.

Stať prezentuje data z výzkumu uskutečněného v rámci programu The Comparative Study of Electoral Systems vztahující se k volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2002.

Součást publikace: 
2003
Linek, Lukáš, Ladislav Mrklas, Adéla Seidlová, Petr Sokol (eds.)

Left

Autoři: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku