recenzovaný článek
Kunštát, Daniel. 2009. „Všeobecné volební právo jako demokratický axiom: některé konsekvence pro teorii i praxi moderní masové demokracie.“ Střed: časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století 1 (1): 110-126. ISSN 1803-9243.

Text popisuje některé aspekty volebního rozhodování v moderních masových demokraciích, zejména pak téma (ne)kompetence voličů respektive problém racionality politického publika, které vytváří veřejné mínění.

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
veřejné mínění
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku