kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana. 2001. „Výsledky šetření a reprodukce (FFS).“ Pp. 38-70 in Rychtaříková, Jitka, Simona Vymětalová, Dana Hamplová. Diferenciace reprodukčního a rodinného chování v evropských populacích. Sociologické texty / Sociological Papers 01:10. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 83 s. ISBN 80-7330-004-4.

Přes mnoho podobností se rodinné chování v evropských zemích liší. Obyvatelstvo se liší nejen v postojích, ale i v chování, především v typu soužití (manželství, nesezdané soužití) a plodnosti. První část přináší přehled demografického vývoje v posledních letech, druhá a třetí část se věnují výsledkům Šetření rodiny a reprodukce (FFS). Text se soustředí na 4 základní otázky: odchod od rodičů, typ prvního partnerství a věk při vstupu do něj, rozvody a rozpady nesezdaných soužití a plodnosti.

Součást publikace: 
2001
Rychtaříková, Jitka, Simona Vymětalová, Dana Hamplová

Left

Témata: 
mezilidské vztahy
rodina
Sdílejte tuto stránku