kapitola v knize / monografii
Červenka, Jan. 2003. „Vývoj ekonomiky a životní úrovně.“ Pp. 110-131 in Tuček, Milan a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 429 s. ISBN 80-86429-22-9.

Stať obsahuje stručnou analýzu ekonomického a sociálního vývoje v České republice po roce 1989 se zaměřením na životní úroveň.

Left

Autoři: 
Témata: 
ekonomie
transformace
životní úroveň
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy